Landen

Tahoua Import is actief in Niger, Burkina Faso en Mali. Kenmerkend voor deze drie Sahellanden is dat ze allen landlocked zijn en verstoken van een haven wat de economische positie bemoeilijkt. Er heerst een woestijnklimaat met minimale regenval van 200-600mm per jaar. In sommige streken regent het al jaren nagenoeg niet.
Tot aan de 14e eeuw waren het rijke koninkrijken met veel bossen en meren. De status is drastisch veranderd door de klimatologische omstandigheden, het niet efficiënte besturen van de landen en de slechte wereldmarktprijzen voor producten zoals katoen. 1960 is het jaar waarop deze landen de onafhankelijk terug kregen.De landen zijn politek stabiel te noemen en vooral Burkina Faso en Mali spelen een belangrijke rol bij de veiligheid en vrede in dit deel van West Afrika.
Kunstnijverheid vormt een belangrijke inkomensbron voor deze landen met hun slechte economische situatie. Kenmerk is verder het lage scholingspercentage, het afwezigheid van gezond drinkwater voor velen. Het Aidspercentage is in deze landen beduidend laag 1,5-3 %

Niger

Niger is het concentratieland van Tahoua Import. Vanwege de potentie van de ambachten van leerbewerking en zilversmeden (Touareg). Niger is voor velen een erg onbekend land. Vanwege de nagenoeg afwezige winbare bodemschatten, de grote oppervlakte aan woestijn en de rust die er heerst een weinig opvallend land op de Wereldkaart. Alleen de Touaregs uit de Sahelzone “kent” iedereen, zij bewaren het cultureel erfgoed van de Sahara met hun rijke cultuur aan symbolen, verhalen en vakmanschap. De nomadische Touaregs vestigden zich in de 10e eeuw in het gebied van de Air-bergen. De recente hongersnood in 2005 heeft voor vele gezinnen zware gevolgen gehad. De gemiddelde levensverwachting in Niger is 49 jaar. De bevoling is onderverdeeld in etnische groepen; Haussa (53%), Songhai (21%),Touareg(11%) en Peul(10%).
De hoofdstad van Niger is Niamey. Slechts 3% van de oppervlakte is te gebruiken als landbouwgrond.

Burkina Faso

Burkina Faso ligt gedeeltelijk in de Saharastrook. De economie is kwetsbaar door exogene factoren zoals het klimaat, de olie- en katoenprijzen op wereldmarkt.

Mali

De hoofdstad van Mali is Bamako. Naast enkel zout- en goudmijnen heeft Mali nagenoeg geen industrie. Mali is vooral bekend vanwege zijn bijzondere leemarchitectuur. Het rijksmuseum in Leiden heeft een samenwerking met Mali om het archeologisch erfgoed in Mali (oa. Djenne) te beschermen en te restaureren. De rijke cultuur van Mali vormt al jarenlang een inspiratiebron voor velen.
70% van het land bestaat uit woestijn of semiwoestijn. 81 % van de mensen werkt in de landbouw, 2% van de oppervlakte is te gebruiken als landbouwgrond.

Deze pagina is onderdeel van www.tahouaimport.nl. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gekopieerd.